تمرینات فانکشنال

تمرینات فانکشنال

نگرانی رایجی که امروزه در مورد اصطلاح “تمرینات فانکشنال” وجود دارد این است که هنوز به‌ وضوح به تعریف آن نپرداخته‌اند. در حالی که این یک حقیقت است که تفسیر تمرینات فانکشنال می‌تواند کاملاً ذهنی باشد. از دیدگاه ما، تعریف علمی «فانکشنال» دلخواه نیست و بیولوژیکی است. تعریف علمی فانکشنال از دو مرحله نشئت‌ گرفته […]

تمرینات فانکشنال بیشتر بخوانید »